Tin tức

Internet banking là gì?

Internet Banking (còn gọi là Online banking hoặc E-banking) là một dịch vụ mà các ngân hàng cung cấp cho khách hàng thông qua Internet để thực hiện việc truy vấn thông tin về tài khoản, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mở tài khoản trực tuyến, đăng ký mở thẻ, đăng ký vay trực tuyến,... trên website của Ngân hàng tại bất cứ điểm truy cập Internet nào và vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải đến các quầy giao dịch của ngân hàng.

Mã xác thực OTP là gì?

OTP ( One Time Password) Là mật khẩu dùng 1 lần, được sử dụng khi thực hiện thanh toán trực tuyến.

Mật khẩu này được gửi qua "tin nhắn" của Ngân hàng gửi đến điện thoại đăng ký của bạn hoặc do thiết bị "Token Key" sinh ra do ngân hàng cấp.

Bài viết khác