Dịch vụ

Billonline là website thanh toán hóa đơn trực tuyến, trực thuộc sự quản lý, vận hành của Công ty cổ phần truyền thông IO (IO Media).
Sự ra đời của Billonline đã đánh dấu một bước tiến lớn trên trong lĩnh vực thanh toán hóa đơn điện tử tại Việt Nam. Đây là giải pháp quản lý và thanh toán hóa đơn trực tuyến, cho phép người dùng có thể quản lý toàn bộ các hóa đơn thanh toán từ các nhà cung cấp khác nhau trên một tài khoản duy nhất và thực hiện thanh toán qua bất kỳ ngân hàng nào trong danh sách ngân hàng được hỗ trợ.
Giao dịch thanh toán hóa đơn trên website BillOnline được thực hiện một cách đơn giản, nhanh chóng và an toàn nhất.
Bằng trí tuệ và tâm huyết, các thế hệ cán bộ nhân viên IO Media đã, đang và sẽ luôn nỗ lực để xây dựng BillOnline phát triển với phạm vi hoạt động, tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế trong thời gian tới.
Billonline cam kết mang đến:
Với khách hàng: Dịch vụ thanh toán hóa đơn trực tuyến một cách đơn giản, nhanh chóng và an toàn nhất.
Với đối tác: Là sự “tôn trọng” và “tin tưởng”.